Wat doet afwijzing met een mens

08/01/2020

wat doet afwijzing met een mens

Wat doet afwijzing met een mens is een vraag die we snel krijgen op het moment dat we beginnen te merken. Dat de keren dat we zijn afgewezen een negatieve invloed op ons beginnen te krijgen. Waarbij we dus last beginnen te ervaren van de angst van afwijzing, maar niet goed weten wat we hiermee om moeten gaan. Mag jij je dus afvragen wat doet afwijzing met een mens en welke gevolgen heeft afwijzing op mij. Dan kan het volgende jou zeker hierbij helpen…

Inhoudsopgave

Wat doet afwijzing met een mens en de gevolgen

Als mens kunnen we onszelf snel kwijtraken in de meningen van andere mensen. Met name doordat we het erg belangrijk vinden wat ander mensen van ons denken. Doordat we toch graag altijd gewaardeerd willen worden door een ander. Met als gevolg dat op het moment dat je juist een vervelende reactie krijgen. We dit als erg pijnlijk ervaren, waardoor we vaak onbewust ons gedrag gaan aanpassen. Met als gevolg dat we hierdoor steeds meer afstand tussen onszelf en andere maken. Om op deze manier afwijzing te voorkomen. Terwijl het goed mogelijk is dat we helemaal niet op deze manier willen leven. En we dus onszelf gaan afvragen, wat doet afwijzing met een mens en hoe kan ik hier op een beter manier mee omgaan.

Want de reden dat we ons voelen afgewezen komt vaak vanuit een waardeoordeel. Waarbij er dus in de familie, de groep of in de cultuur bepaald is hoe je hoort te gedragen naar andere mensen. Met als gevolg dat wanneer je niet hieraan houdt. Ander mensen jou hierop gaan aanspreken dat je verkeerd bezig bent. Wat wordt als zeer pijnlijk ervaren, doordat we het belangrijk vinden wat dat we gewaardeerd worden door andere mensen.

De invloed van onze opvoeding op de angst voor afwijzing

Onze behoefte van waardering komt vaak vanuit hoe we opgroeien. Waarbij als je dan goed gedrag vertoont je veel liefde en aandacht krijgt van je ouders. En wanneer je dus niet goed gedraagt zoals je ouders dit willen. Dit snel leidt tot straf en afwijzing. Doordat in geval de ouders aangeven dat het gedrag van de kind niet wordt gewaardeerd. Waarbij er dus vaak vanuit de ouders wordt aangeven dat je zo niet hoort te gedragen. En we dus leren dat als kind dat we ons gedrag moeten aanpassen. Waarbij we dus ook dan pas de liefde en aandacht krijgen van onze ouders die we nodige hebben. En nu geven de meeste ouders deze aandacht en liefde aan hun kind onvoorwaardelijk. Wat niet wegneemt dat er ook veel ouders zijn die juist alleen positief reageren op het kind op het moment dat het gedraagt hoe zij dat willen.

Als mens willen we graag zoveel mogelijk liefde en aandacht van andere ontvangen. Waardoor we juist afwijzing zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Wat geeft dus ook aan dat op het moment dat je bent opgegroeid in een gezin. Waar je vaak pas liefde en aandacht kreeg op het moment dat je gedraagt zoals dat van je ouders wordt verwacht. Dat we hierdoor snel bang kunnen worden op latere leeftijd als we dan toch de behoefte krijgen om juist meer te doen wat voor onszelf goed voelt. Doordat we sterk zijn opgegroeid met het gevoel dat wie wij zijn niet goed genoeg is. En dat je dus vooral hoort te gedragen zoals andere mensen dat van jou verwachten.

Want mag jij in een fijn gezin zijn opgegroeid waar je compleet de vrijheid kreeg om jezelf te zijn. Dan zal je ook veel minder vervelend voelen als iemand je aanspreekt op je gedrag. Doordat je sterk leef vanuit wat voor jouw goed voelt. En het dus niet erg vind als andere mensen het daar niet mee eens zijn. Terwijl als je juist bent opgeroeid met het idee dat je steeds moet aanpassen aan andere mensen om liefde en aandacht te krijgen. Dit dus ook veel meer invloed gaat hebben over hoe je omgaat met afwijzing.

Gevolgen die ontstaan door de pijn van afwijzing

Want wat je dus ziet wat afwijzing doet met een mens. Is dat we dus sterk een vermogen ontwikkelen om ons aan te passen aan de mensen om ons heen. Door op deze manier ervoor te zorgen dat we de pijn van afwijzing kunnen voorkomen. Met in de hoop dat we op deze manier het fijne leven kunnen ervaren die we juist zo graag willen. Terwijl gek genoeg hierbij juist vaak het tegenovergestelde gebeurt. Wat is namelijk dat als we hier teveel in doorschieten. Dat we helemaal overspannen kunnen raken met de stress om steeds op iedereen te moeten letten of we het wel goed doen.

Met als gevolg dat op het moment dat de pijn van afwijzing teveel wordt. Het goed mogelijk is dat ons hierdoor van ander gaan afsluiten. Door bijvoorbeeld mensen te ontlopen, door zoveel mogelijk alleen te willen zijn. Met name doordat op het moment  dat we alleen zijn, we op dat moment eindelijk onszelf kunnen zijn. Doordat erop dat moment geen andere mensen zijn met wie we rekening hoeven te houden. Want de pijn van afwijzing kan ook snel de reden worden dat we onszelf zo zenuwachtig voelen bij andere mensen. Dat we hierdoor onzeker worden over wat andere mensen van ons vinden. Met als gevolg dat we liever geen mensen meer om ons heen willen hebben. Terwijl we daardoor juist mogelijk tegelijkertijd erg eenzaam kunnen voelen.

Op je moment dat je alleen bent, is er ook niemand die je kan afwijzen. Zodat het net lijkt dat je ook geen problemen hebt met afgewezen te worden.

Want wat je namelijk snel ziet op het moment dat de angst voor afwijzing te sterk wordt. Is dat we hierdoor gaan proberen op een veilige manier te leven. Waardoor we bijvoorbeeld misschien nog wel afstandelijke vriendschappen hebben. Maar we geen relaties meer durven aan te gaan, doordat dit toch net iets te dichtbij komt. En dus ook de kans op afwijzing zoveel groter wordt. En natuurlijk ook zoveel meer pijnlijker wordt ervaren. Doordat we in een relatie vaak meer hebben geïnvesteerd dan in een losse vriendschap.

Hoe kan je het beste omgaan met afwijzing

Wat je dus merkt bij wat doet afwijzing met een mens. Is dat als dit te ver doorgaat. En we onszelf steeds meer kwijtraken in de angst voor afwijzing. Dat we ons dus steeds meer gaan isoleren van anderen. Of dat we juist kiezen om met mensen om te gaan waarbij we een erg sterk vertrouwen hebben dat deze ons nooit zullen afwijzen. Door bijvoorbeeld om te gaan met andere mensen die bang zijn om door jou te worden afgewezen. Met als gevolg dat ze niet durven iets vervelends tegen jou te zeggen, vanuit de angst dat jij dan hun kan afwijzen. Met als gevolg dat ze er alles aan zullen doen om door jou aardig te worden gevonden. Waarbij je dus ook zo mooi terug ziet komen dat mensen die bang zijn voor afwijzing elkaar erg opzoeken.

Het probleem is alleen dat afwijzing toch echt een deel van ons leven is. Doordat het normaal is dat we in het leven tegenslagen hebben. Waarvan we juist leren en hierdoor verder komen. Want met name als jij bijvoorbeeld een artiest bent die hele mooie dingen maakt. Kan je deze alleen verkopen op het moment dat je jouw kunst aan de wereld laat zien. Waarbij er altijd wel mensen zijn die het lelijk vinden wat jij doet. En dit dus ook zullen laten merken door vervellende opmerkingen te maken.

Aan wie geef jij het meeste jouw aandacht?: Aan de mensen die vervelend tegen je doen, of juist aan de mensen die positieve reacties geven.

Wat maakt het ook zo belangrijk om toch comfortabel te worden met afwijzing. Omdat dit je anders tegenhoudt aan de wereld te durven laten zien wat jij te geven hebt. Waarbij er altijd ook zeker mensen zijn die dit juist prachtig vinden. Wat maakt het dus ook zo zonde als je jou kunst niet durf te laten zien aan mensen die dit prachtig vinden. Doordat je laat tegenhouden door iemand tussen die vervellende opmerkingen maakt. Wat maakt het dus ook belangrijk dat het niet erg is als dit gebeurd. Omdat wat jij maakt dan schijnbaar toch niet is bedoelt voor hun, maar juist voor mensen die daar wel wat mee hebben.

Mag jij de angst voor afwijzing voelen en hier dus veel last van ervaren. Dan is het vooral belangrijk om voor jezelf te realiseren dat iedereen die jou afwijst. Dat je waarschijnlijk toch er weinig met deze mensen hebt. Dat het dus ook niet jou doelgroep is met wie je wilt omgaan. En dat je deze mensen dus vooral het beste kan negeren, door vooral je energie en aandacht te geven aan mensen die het wel leuk vinden wat jij doet.

Belangrijkste tips van dit artikel

  • Als mens groeien we snel op in een samenleving met bepaalde regels. Waarbij als we er dan op worden aangesproken dat we ons verkeerd gedragen. Dit snel als zeer pijnlijk kan worden ervaren. Doordat we graag willen worden gewaardeerd door andere. Terwijl we gek genoeg hierdoor juist niet meer stilstaan wat voor ons goed voelt.
  • Op het moment dat je erg bang wordt voor afwijzing, krijgen we als mens snel de neiging om ons voor iedereen te gaan af te sluiten. Door vooral veel alleen te willen zijn. Zodat er niemand om ons heen is die ons kan afwijzen op wie we zijn. Met als gevolg dat het hierdoor wel erg sterk de kans vergroten dat we ons eenzaam gaan voelen.
  • Mag jij dus last ervaren van de angst voor afwijzing. Dat is het vooral belangrijk om voor jezelf te realiseren wat voor jou goed voelt. En dat als ander mensen hier dus negatief op reageren. Dat dit komt doordat je waarschijnlijk weinig met deze mensen hebt. Dat je dus beter je aandacht en tijd kan besteden aan mensen met wie je wel wat hebt.

    Zou je graag de kans willen vergroten dat je beter kan omgaan angst en zorgen. Dan kan het volgende jou zeker helpen…

    Angst oefening

 

 

 

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.