Moeite met veilig voelen in een groep

24/12/2019

veilig voelen in een groep

Veilig voelen in een groep word snel moeilijk op het moment dat we niet comfortabel voelen met de andere mensen van de groep. Doordat we de verbinding met andere mensen missen en we daardoor onszelf als een buitenstaander gaan voelen. Wat kan erg veel stress geven doordat we hierdoor het gevoel hebben dat we ons steeds moeten aanpassen aan de groep. Mag jij dus moeit hebben met veilig voelen in een groep. Dat kan het volgende jou zeker helpen…

Inhoudsopgaven

Moeite met veilig voelen in een groep

In ons dagelijks leven hebben we vaak veel te maken met andere mensen met wie we omgaan. Waarbij je snel zal merken dat je met iedereen op een net andere manier mee omgaat. Met name doordat je met elk mens een verschillende relatie hebt. Nu is het natuurlijk heel normaal dat je op je werk veel professioneler wilt gedragen dan bij je vrienden. Maar nog steeds kan het voorkomen dat je een leuke collega hebt met wie je een vriendschap voelt. Waardoor je met deze toch op een andere manier omgaat dan met je andere collega’s.

Op het moment dat we 1 op 1 omgaan met andere mensen voelen we vaak wel aan hoe je het beste met elkaar kan omgaan. Het word pas moeilijk op het moment dat je als een groep samen bent. Doordat we vaak met iedereen rekening willen houden. Terwijl je manier van omgang vaak met iedereen in de groep net iets ander kan zijn. Waarbij je communicatie met iedereen een grote rol speelt. Doordat je bijvoorbeeld een bepaald gevoel van humor deelt met iemand. Wat weer iemand anders in de groep niet leuk kan vinden. Met als gevolg dat we erg gaan twijfelen over onszelf over wat wel of niet kunnen zeggen. Waardoor we ons niet meer veilig voelen in een groep.

De mate in hoeverre jij jezelf kan zijn in de groep, is afhankelijk van het persoon in de groep met wie jij het minst mee hebt.

Of dat we het juist lastig vinden om veel mensen om ons heen te hebben. Met name doordat we door stress ons erg vermoeid kunnen gaan voelen. Waardoor op het moment dat we teveel mensen om ons heen hebben. Dit net iets teveel kan voelen. Doordat vaak iedereen erg veel aandacht aan je vraagt. Dit komt vaak het nog het meest voor op het moment dat je nieuwe mensen leert kennen. Waarbij je dan al zenuwachtig voelt over wie zij zijn en hoe je dus het beste met hun kan omgaan. Waardoor je dus nog meer je aandacht op hun gericht hebt, wat natuurlijk erg veel energie kost.

Waarom het zo belangrijk is dat je comfortabel voelt met de groep

De reden dat we namelijk vaak onveilig voelen in een groep. Komt doordat we niet comfortabel voelen met de mensen om ons heen. En zelfs als er een paar personen in de groep zijn waar je wel wat mee hebt. Kan het nog steeds lastig zijn om je comfortabel te voelen. Vanuit het gevoel van angst dat op het moment dat je met iemand praat die je aardig vindt. Dat dit gesprek wordt meegeluisterd door iemand van de groep waar jij vervelende ervaringen mee hebt. Met als gevolg dat we snel de neiging krijgen om onszelf in te gaan houden.

Want wat we graag willen als mens is dat we vooral onszelf kunnen zijn in de omgang met andere mensen. Waarbij we ons vooral gaan inhouden op het moment dat we mogelijk kunnen worden afgewezen op onze mening. Nu vinden we het vaak makkelijker om onze echte mening te uiten bij maar 1 persoon dan bij een hele groep. Doordat je op deze manier de kans verlaagt dat je wordt afgewezen. Doordat er nu maar 1 persoon is die jou kan afwijzen. Terwijl als je mening met de hele groep deelt. Hierdoor dus ook de kans groter maakt dat er altijd wel iemand is die hier vervelend op reageert.

Als mens zijn we vooral bang voor afwijzing van andere mensen. Wat maakt een groep erg lastig, doordat hierdoor de kans groter is dat iemand jou afwijst.

Wat betekend dus dat de mate in hoeverre jij je comfortabel voelt met de groep is sterk afhankelijk van met wie jij het minst hebt. Want mag jij in een groep zitten waar je iedereen erg goed vertrouwd. En het echt oprecht leuk vind om met iedereen om te gaan. Dan zal dit er zeker voor zorgen dat je stuk veiliger voelt in de groep. Dan wanneer er ook maar 1 persoon is waar jij je niet zo goed bij voelt. Doordat je toch vaak vanuit angst van afwijzing hier al meteen onbewust rekening mee gaat houden. Met als gevolg dat je al meteen onbewust je gedrag gaat aanpassen. Om de pijn van afwijzing te voorkomen.

Voor jezelf opkomen tegenover een ander persoon vinden we al vrij moeilijk. Maar vaak vinden we voor onszelf opkomen in een groep nog veel lastiger. Met name als er in de groep al een bepaalde mening is gevormd waar jij je niet goed bij voelt. Maar dat we toch vaak vanuit een groepsdruk dit niet durven aan te geven. Doordat we bang zijn dat dan de hele groep tegen je keert. Wat is natuurlijk een stuk zwaarder dan als alleen maar 1 persoon het niet met jou eens is.

Hoe het komt dat we onszelf snel een buitenstaander voelen van de groep

Het gevoel van verbinding is vaak de reden dat we het liefst samenwerken met andere mensen die zoveel mogelijk dezelfde ideeën hebben als wij. Doordat we onszelf in hun herkennen. Wat ons een gevoel van veiligheid geeft omdat we hierdoor we het gevoel krijgen dat we door hun beter worden begrepen. Want vaak de reden dat je zo onveilig voelt in een groep. Ontstaat met name doordat je geen verbinding voelt met de mensen in de groep. Vooral op het moment dat het lijkt alsof alle mensen in de groep wel een verbinding hebben met elkaar, maar niet met jou. Ga je hierdoor snel als een buitenstaander voelen. Met als gevolg dat je hierdoor bij hun erg onveilig voelt.

Op het moment dat de groep iets bepaald heeft waar jij je niet goed bij voelt. Kunnen we al snel onszelf een buitenstaander voelen. Doordat we het idee krijgen dat niemand in de groep openstaat voor jou mening.

Wat maakt het belangrijk dat op het moment dat je moeite ervaart met veilig te voelen in een groep. Dat je eerst voor jezelf bepaalt hoeveel verbinding je voelt met de andere mensen in de groep. Wat nu precies de reden is dat je hier mogelijk iets in mist. Want het kan heel goed zijn dat je omgaat met mensen met wie je helemaal niets hebt. Maar dat je toch met hun een samenwerking aangaat doordat jullie bij hetzelfde bedrijf werken. Wat maakt het dus belangrijk om voor jezelf te bepalen wat jij nodig hebt om je meer comfortabel te voelen. En dat je tegelijkertijd voor jezelf bepaald wat de andere mensen van de groep van jou nodig hebben. Waarbij het belangrijk is om vooral het balans te vinden tussen voor jezelf te kiezen en mee te gaan in wat andere mensen nodig hebben.

Wat kan je het beste doen als je onveilig voelt in een groep

Juist doordat je vaak met zoveel mensen samenwerken. Word het hierdoor erg lastig om op elkaar af te stemmen. Doordat er vaak zoveel meningen zijn over waar er op dat moment behoefte naar is. Dat het vooral belangrijk is dat je bij jezelf blijft. Dat je blijft waarnemen waar jij nu precies voor staat in je mening tegenover wat er nu gebeurt in de groep. Want veilig voelen groep kan erg lastig worden op het moment dat iedereen erg verschillend is.

Wat maakt het vooral belangrijk dat je erg veilig voelt met jezelf. Want vaak als je sterk en veilig voelt in je eigen gevoel van wat klopt. Laten we ons al een stuk minder van slag brengen door de mening van andere in de groep. Wat maakt het  belangrijk dat wanneer jij moeite ervaart met veilig voelen in een groep. Dat je vooral werkt in het sterke vertrouwen in jezelf te krijgen. Waardoor de angst voor de meningen van andere  in de groep veel minder invloed op jou heeft.

Belangrijkste tips van dit artikel

  • Als mens vinden we het moeilijk om goed om te gaan met andere mensen. Doordat we al zo verschillend kunnen zijn in onze mening. Waarbij we dus steeds aan het aftasten zijn over hoe we het beste met elkaar kunnen omgaan. Wat word een stuk moeilijker op het moment dat we rekening moeten houden met een hele groep. Waardoor we snel stress kunnen ervaren over hoe we met de groep om horen te gaan.
  • De mate in hoeverre we ons comfortabel voelen in een groep. Heeft vooral te maken met hoeveel verbinding we voelen met de groep. Want op het moment dat iedereen het met elkaar eens lijkt te zijn, terwijl het voor jou niet klopt. Voel je hierdoor al snel een buitenstaander. Waardoor nog lastiger voelt om met de groep om te gaan.
  • Belangrijk is dus vooral dat op het moment dat je niet veilig voelt bij de groep. Dat dit vaak komt door een gevoel van onzekerheid over je eigen mening. Doordat we door de groepsdruk aan onszelf gaan twijfelen. Wat maakt het belangrijk dat we je toch ook in de groep zoveel mogelijk bij jezelf blijft over wat voor jou goed voelt. In plaats van dat we onszelf kwijtraken in het oordeel van andere mensen.


Heb je voor jezelf een idee waar je last van ervaart. Maar kom je nog steeds niet verder, waardoor het voelt alsof je hierin vastzit. Dan kan het volgende jou zeker hierbij een stap verder brengen tot de oplossing.

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.