Omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel

03/01/2020

omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel2

Omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat snel op het moment dat we het moeilijk vinden om bepaalde taken aan andere mensen over te laten. Met als gevolg dat we snel alles alleen proberen te doen. Waarbij we hierdoor zoveel druk op onszelf leggen dat we erg gestrest hierover kunnen raken. Waardoor we ons beginnen af te vragen. Hoe kan je het beste omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel op een manier die beter bij mij past. Mag jij hier dus last van ervaren, dan kan het volgende jou zeker hierbij helpen…

Inhoudsopgave

De last van omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel

In ons leven kunnen we snel vastlopen doordat we zoveel taken hebben die we moeten doen. Waardoor we snel het gevoel kunnen krijgen dat we onder druk worden gezet met al onze verplichten. Met name doordat we vaak zo een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Dat we het moeilijk vinden om alles wat een minder grootte prioriteit heeft los te laten. Doordat we snel het gevoel kunnen krijgen dat deze lagere prioriteiten net zo belangrijk zijn. Met als gevolg dat we ons gaan afvragen, hoe je het beste kan omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel.

Want het is juist door ons te sterke verantwoordelijkheidsgevoel. Dat we hierdoor snel in de stress kunnen raken. Doordat we het moeilijk vinden om rust te nemen omdat er nog zoveel moet worden gedaan. Waarbij we steeds weer opnieuw de druk voelen dat als we dit niet doen, dat er dan de kans bestaat dat het fout gaat. Waarbij er vaak de angst onder zit dat als we het niet zelf aanpakken. Dat er ook niets gebeurd, waarbij dit uiteindelijk er tot leidt dat dit pijn kan gaan doen. Doordat je bijvoorbeeld te laat een rekening betaald. Waardoor je dan vervolgens hierdoor mogelijk ook een boete moeten betalen. Met als gevolg dat we graag alles zo snel mogelijk af willen hebben om dit te vermijden.

Als mens kunnen we zo een hoge standaard voor onszelf neerzetten. Dat we hierdoor erg veel druk op onszelf leggen. Doordat we hierdoor zo een sterke verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen. Dat het steeds moeilijker wordt om alles los te laten.

Waarbij je vaak ziet dat wanneer je een te sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Je vaak niet het vertrouwen hebt in andere mensen dat zij dit goed doen. En je dus dit erg snel van hun gaat overnemen, zodat je tenminste zeker weet van jezelf dat dit goed wordt uitgevoerd. Vanuit de gedachte dat je alles veel beter kan dan de ander. Natuurlijk zullen we dit vaak niet op deze manier ervaren. Doordat we wel zeker door hebben dat andere mensen deze taken ook heel goed kunnen. Maar dat dit toch vaak plaatsvindt doordat we het moeilijk vinden om het bij de ander te laten. Waardoor we niet meer het overzicht hebben over wat de ander doet.

Het is vaak op het moment dat de ander volledig verantwoordelijk is voor zijn taak. Dat we dit alleen met een gerust hart kunnen weggeven op het moment dat we compleet het vertrouwen in hebben dat dit persoon het ook echt goed doet. Met als gevolg dat als het een keer voorkomt dat de ander het laat afweten. Doordat deze misschien wel deze taak goed deed, maar niet voldoende aan jouw standaard. Dat we dan toch beoordelen dat de ander deze taak niet voldoende goed kan. Waardoor we het liever zelf in de toekomst gaan uitvoeren. Met als gevolg dat we hierdoor teveel de verantwoordelijkheid van alles op ons nemen.

Hoe angst ons verantwoordelijkheidsgevoel versterkt

De reden dat we snel overal de verantwoordelijkheid over willen nemen ontstaat vaak vanuit angst. Waarbij het dus ook belangrijk is om te realiseren dat angst vaak ontstaat vanuit pijn van vroeger. Waarbij het gevoel van angst je nu probeert tegen te houden, te doen wat mogelijk de kans geeft dat je weer opnieuw pijn ervaart. Vanuit de gedachte dat als je vermijd wat mogelijk pijnlijk zou kunnen zijn. Dit ervoor zorgt dat je deze ook nooit meer hoeft te voelen. Met als gevolg dat op het moment dat we veel angst ervaren. We hierdoor sterk gaan proberen over alles in ons leven controle te nemen. Met de gedachte dat als alles verloopt zoals wij dat willen, dat we op deze manier onze pijn van vroeger kunnen vermijden.

Op het moment dat alles er zwaar begint te voelen. Doen we liever alles zelf dan dat we de verantwoordelijkheid bij een ander durven te laten. Vanuit de angst dat de ander dit niet voldoende kan.

Wat je dan snel ziet gebeuren op het moment dat we sterk overal de controle over willen hebben. Is dat we dit snel gaan verbinden met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Waarbij het goed mogelijk is dat we niet alleen ons eigen pijn willen voorkomen. Maar dat we ook de mogelijke pijn van andere mensen willen voorkomen. Door overal de verantwoordelijkheid voor te nemen, waarbij je dus eigenlijk continue bezig bent om er maar voor te zorgen dat iedereen het goed heeft. Met als gevolg dat zelf al de kleinst situatie, als gevaarlijk kunnen worden waargenomen. Waarbij we vaak vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel deze meteen voor de ander willen wegnemen.

Terwijl het onmogelijk is om steeds jezelf en andere altijd een gelukkig leven te willen geven. Doordat er altijd wel iets kan ontstaan wat het leven zwaar maakt. Sterker nog, het is juist vaak alles wat ons leven zwaar maakt. Wat later vooral eerder wordt gezien als een leermoment. Doordat je voor jezelf echt heb moet leren hoe je het best kan omgaan deze moeilijke situatie. Waardoor jezelf als mens steeds sterker ontwikkeld naar een persoon die goed kan omgaan met dit soort problemen. Het is juist op het moment dat je vanuit eigen verantwoordelijkheidsgevoel steeds de pijn van andere mensen probeert weg te houden. Dat je hierdoor ervoor zorgt dat andere mensen niet de kans krijgen om voor zichzelf te leren hoe ze het beste met een moeilijke situatie om kan gaan.

Hoe kan je het beste omgaan met te veel verantwoordelijkheidsgevoel

Wat maakt het ook zo belangrijk dat op het moment dat je merkt dat iemand er moeit mee heeft om met een moeilijk situatie om te gaan. Dat je niet vanuit je eigen verantwoordelijkheidsgevoel meteen het probleem voor hun wilt gaan oplossen, door alles van hun meteen over te nemen. Doordat je hierdoor de ander niet de kans geeft om hiervan te leren. En jezelf hierdoor ook helemaal gek maakt met de druk om de problemen van iedereen om op te lossen.

Hoe minder je bezig bent met alles wat fout kan gaan, hoe minder verantwoordelijkheid je over alles voelt. Doordat je het vertrouwen hebt dat het allemaal goed komt.

Mag jij dus merken dat je last ervaart van een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dan is het belangrijk om voor jezelf te realiseren dat het goed mogelijk is dat deze komt vanuit angst. Waarbij het vaak ons reactie is om op deze manier te voorkomen wat mogelijk pijn kan doen. Door er eerst mee te beginnen om voor jezelf vast te stellen hoeveel pijn het nu eigenlijk echt doet als het fout gaat.

Waarbij je zal merken dat het in de meeste gevallen best wel meevalt. Doordat we vaak vanuit onze negatieve gedachtes alles veel erger maken dat het echt is. Met dan ook het inzicht voor jezelf dat het nergens voor nodig is om zoveel verantwoordelijkheid op jezelf te nemen. Waardoor je het voor jezelf makkelijker maakt om minder met dit gevoel mee te gaan. Door ook vooral voor jezelf te realiseren dat het niet nodig is om overal verantwoordelijk voor te voelen.

Belangrijkste tips van dit artikel

  • Op het moment dat we zelf een hoge standaard hebben neergezet over hoe iets moet worden gedaan. Kunnen we snel de verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen dat we ook de enige zijn die dit goed kunnen volbrengen. Terwijl dit vaak eigenlijk wel meevalt.
  • Op moment dat we als mens veel angst ervaren. Kan het snel gebeuren dat we vooral proberen te voorkomen waar we zo bang voor zijn, door overal controle over te willen hebben. Met als gevolg dat we het lastig vinden om bepaalde taken door een ander te laten uitvoeren. Doordat we geen controle ervaren over hoe iemand anders dit uitvoert.
  • Mag je dus veel last ervaren van een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dan is belangrijk om voor jezelf te realiseren dat je het waarschijnlijk allemaal veel zwaarder maakt dan het is. Doordat we vaak teveel negatieve gedachtes hierover ervaren die zwaar overdreven zijn. Dat de kans dat dit ook echt gebeurd erg klein is. Dat het dus ook niet nodig is om je hier zo verantwoordelijk over te voelen.

    Zou je graag de kans willen vergroten dat je beter kan omgaan angst en zorgen. Dan kan het volgende jou zeker helpen…

    Angst oefening

Deel dit artikel!

geen reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.